Wettelijke bepalingen

UITGEVER EN VERANTWOORDELIJKE VOOR DE PUBLICATIE
De website www.lyons-andelle-tourisme.com is eigendom van het toeristenbureau van Lyons Andelle, een overheidsdienst van de Communauté de Communes Lyons Andelle.
Officiële benaming: Office de Tourisme Lyons Andelle
Adres: 25 bis, Place Benserade – 27480 Lyons-la-Forêt
Tel.: : 02 32 49 31 65

Directeur van de publicatie: M. Philippe Gérics, voorzitter van de Communauté de Communes Lyons Andelle

HOSTING
De site wordt gehost door de maatschappij Infomaniak, Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Genève – Zwitserland – ondernemings- en btw-nummer: CHE-103.167.648, https://www.infomaniak.com/fr/support/contact/email

VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS
Op deze site worden de volgende persoonsgegevens verzameld:
• Ingevoerde en via het formulier verzonden gegevens
• Via de publieksmetingstool Google Analytics verzamelde gegevens
Uw rechten in verband met verzameling
De Communauté de Communes Lyons Andelle (CdCLA), gevestigd in Charleval (27380), ZA La Vente Cartier, rue Martin Liesse, heeft ADICO, gevestigd in Beauvais (60000), 2 rue Jean Monnet, aangewezen als vertegenwoordiger voor gegevensbescherming. Dit bedrijf is er vooral mee belast te verzekeren dat de activiteiten van de groep in overeenstemming zijn met het nieuwe wettelijke Europese kader van de AVG en samen te werken met de controleautoriteit.

DOEL VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
De verzameling van persoonsgegevens via het formulier is bedoeld om de kwaliteit van de dienstverlening aan de gebruikers te verbeteren en om met anderen een commerciële betrekking te onderhouden. Door het formulier in te sturen en het hokje voor toestemming op het formulier aan te vinken, geeft de gebruiker uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor het doel van beheer van de commerciële relatie. In geen geval worden de gegevens verzonden of aan derden doorgegeven.
De verzameling van gegevens met behulp van de publieksmonitoringtool Google Analytics, waarvan op deze site gebruik wordt gemaakt, heeft ten doel het gedrag van de bezoekers aan de site te analyseren.
Google Analytics gebruikt cookies van derden om gebruikers te herkennen. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie.

ABONNEMENT OP ONZE PUBLICATIES
U kunt via de website www.lyons-andelle-tourisme.com vragen om toezending van toeristische informatie, u abonneren op de nieuwsbrief of op de evenementenagenda van de bestemming Lyons Andelle. Deze publicaties zijn bedoeld om u te informeren over het toeristische aanbod in Lyons Andelle.

U kunt zich op deze publicaties abonneren via een aanmeldingsformulier waarop uw achternaam, voornaam, e-mail en postcode invult (en uw postadres voor het ontvangen van informatiemateriaal). Er wordt een bevestigingsmail verzonden aan het ingevulde e-mailadres om registratie van uw verzoek te bevestigen. De bevestigingsmail wordt gebruikt om aan te tonen dat u het toeristenbureau van Lyons Andelle toestemming heeft gegeven om u als betrokkene publicaties toe te sturen. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze servers. Alleen de voor verzameling verantwoordelijke van het toeristenbureau van Lyons Andelle heeft toegang tot deze gegevens.

Privacybeleid

U kunt op elk gewenst moment het toeristenbureau van Lyons Andelle ervan op de hoogte stellen dat u niet langer geabonneerd wilt blijven op een van hun publicaties door te klikken op “Afmelden” of een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@lyons-andelle-tourisme.com.

De verzamelde persoonsgegevens (contactformulier, aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrieven) worden 3 jaar bewaard, geteld vanaf het laatste contact uwerzijds, en zijn uitsluitend bestemd voor het toeristenbureau van Lyons Andelle.

Het toeristenbureau van Lyons Andelle verplicht zich ertoe deze persoonsgegevens in welke vorm dan ook niet aan derden te verkopen, door te geven of ter beschikking te stellen.

In overeenstemming met de Franse wet “informatica en vrijheid” (art. 34 van de Franse wet “Informatica en Vrijheid” van 6 januari 1978) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die van kracht werd op 25 mei 2018, heeft u het recht te vragen om toegang tot uw gegevens en wijziging ervan door per e-mail of via reguliere post contact op te nemen met het toeristenbureau van Lyons Andelle.

UW RECHT OP WIJZIGING EN WISSING UITOEFENEN
In overeenstemming met de Franse wet “Informatica en Vrijheid” van 6 januari 1978 en de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)” kunt u uw recht tot toegang, wijziging, overdracht, wissing en bezwaar uitoefenen door u te richten tot de Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) bij ADICO: contact@adico.fr.
Als u na contact met ons te hebben opgenomen van mening bent dat uw rechten niet in acht zijn genomen, kunt u online of per reguliere post een klacht richten aan de CNIL (Franse nationale commissie voor informatica en vrijheid).

AUTEURSRECHTEN
In overeenstemming met de Franse wet op de intellectuele eigendom is elke vorm van gebruik (weergave of reproductie) van de hele website of een deel ervan strikt verboden, behalve met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het toeristenbureau van Lyons Andelle. Alles wat op deze site staat (teksten, foto’s, geluid, logo’s, merken en domeinnamen) valt onder de bepalingen in de Franse wet op de intellectuele eigendom. Alleen toegestaan is een kopie op uw eigen computer voor eigen, niet commercieel gebruik.
Fotorechten
De op deze site gepubliceerde foto’s en video’s vallen onder de bepalingen van de Franse wet op de intellectuele eigendom. De fotorechten staan vermeld onder de foto’s zelf. Elke vorm van reproductie of kopiëren is verboden.
Cartografische rechten
© Medewerkers van OpenStreetMap

WAARSCHUWING
De informatie en gegevens op deze website zijn ter informatie gepubliceerd. Het toeristenbureau van Lyons Andelle behoudt zich het recht voor alle onderdelen van deze site zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen en te actualiseren.

De op www.lyons-andelle-tourisme.com gepubliceerde informatie heeft geen contractuele waarde. Het is aan u zelf om bij de op de site vermelde toeristische dienstverlener te controleren of de gegevens kloppen.

Het toeristenbureau van Lyons Andelle behoudt zich het recht voor op welk moment dan ook de hele website of een deel ervan te wijzigen of tijdelijk of definitief te onderbreken voor het uitvoeren van onderhoud en aanbrengen van verbeteringen en/of wijzigingen aan de site www.lyons-andelle-tourisme.com.